Pgn standard: Numeric Annotation Glyphs / Pgn: Numerikus kódok jelentése

PGN format chess game play / Pgn formátumú sakkjátszma jegyzés:

Numeric Annotation Glyphs / Numerikus kódok jelentése

Chess is, above all, a fight.
A sakk mindenekelőtt harc.

(Emanuel Lasker)Code English Sym.
Jel
Magyar Kód
$0 null annotation     $0
$1 good move ! Jó lépés $1
$2 poor move ? Rossz lépés $2
$3 very good move Kiváló, nyerő lépés $3
$4 very poor move Nagyon rossz, szinte vesztő lépés $4
$5 speculative move Érdekes lépés $5
$6 questionable move  Kockázatos lépés $6
$7 forced move (all others lose quickly) Egyetlen lépés (minden más veszít) $7
$8 singular move (no reasonable alternatives)   Egyetlen lépés (nincs ésszerű alternatíva) $8
$9 worst move   Legrosszabb lépés $9
$10 drawish position = Egyenlő állás $10
$11 equal chances, quiet position   Egyenlő esélyek, nyugodt állással $11
$12 equal chances, active position   Egyenlő esélyek, aktív állással $12
$13 unclear position Tisztázatlan, bonyolult állás $13
$14 White has a slight advantage Enyhe világos előny $14
$15 Black has a slight advantage Enyhe sötét előny $15
$16 White has a moderate advantage ± Világos jobb állásával $16
$17 Black has a moderate advantage Sötét jobb állásával $17
$18 White has a decisive advantage + − Világos döntő előnyével $18
$19 Black has a decisive advantage − + Sötét döntő előnyével $19
$20 White has a crushing advantage (Black should resign)   Világosnak döntő előnye van (Sötét feladhatja) $20
$21 Black has a crushing advantage (White should resign)   Sötétnek  döntő előnye van (Világos feladhatja) $21
$22 White is in zugzwang Világos lépéskényszer $22
$23 Black is in zugzwang Sötét lépéskényszer $23
$24 White has a slight space advantage   Világosnak enyhe térelőnye van $24
$25 Black has a slight space advantage   Sötétnek enyhe térelőnye van $25
$26 White has a moderate space advantage   Világosnak határozott térelőnye van $26
$27 Black has a moderate space advantage   Sötétnek határozott térelőnye van $27
$28 White has a decisive space advantage   Világosnak döntő térelőnye van $28
$29 Black has a decisive space advantage   Sötétnek döntő térelőnye van $29
$30 White has a slight time (development) advantage   Világosnak enyhe fejlődés előnye van $30
$31 Black has a slight time (development) advantage   Sötétnek enyhe fejlődés előnye van $31
$32 White has a moderate time (development) advantage Világosnak határozott fejlődési előnye van $32
$33 Black has a moderate time (development) advantage Sötétnek határozott fejlődési előnye van $33
$34 White has a decisive time (development) advantage   Világosnak döntő fejlődési előnye van $34
$35 Black has a decisive time (development) advantage   Sötétnek  döntő fejlődési előnye van $35
$36 White has the initiative Világos kezdeményezésével $36
$37 Black has the initiative Sötét kezdeményezésével $37
$38 White has a lasting initiative   Világosnak tartós kezdeményezése van $38
$39 Black has a lasting initiative   Sötérnek tartós kezdeményezés van $39
$40 White has the attack Világos támadásával $40
$41 Black has the attack Sötét támadásával $41
$42 White has insufficient compensation for material deficit   Világosnak nincs elegendő kompenzációja az anyagi hátrányért $42
$43 Black has insufficient compensation for material deficit   Sötétnek nincs elegendő kompenzációja az anyagi hátrányért $43
$44 White has sufficient compensation for material deficit   Világosnak elegendő kompenzációja az anyagi hátrányért $44
$45 Black has sufficient compensation for material deficit   Sötétnek elegendő kompenzációja az anyagi hátrányért $45
$46 White has more than adequate compensation for material deficit   Világosnak több mint elegendő a kompenzációja az anyagi hátrányért $46
$47 Black has more than adequate compensation for material deficit   Sötétnek több mint elegendő a kompenzációja az anyagi hátrányért $47
$48 White has a slight center control advantage   Világos kissé előnyösebben áll a centrumban $48
$49 Black has a slight center control advantage   Sötét kissé előnyösebben áll a centrumban $49
$50 White has a moderate center control advantage   Világos előnyösebben áll a centrumban $50
$51 Black has a moderate center control advantage   Sötét előnyösebben áll a centrumban $51
$52 White has a decisive center control advantage   Világos döntően erős centrumban $52
$53 Black has a decisive center control advantage   Sötét döntően erős centrumban $53
$54 White has a slight kingside control advantage   Világos kissé előnyösebben áll a királyszárnyon $54
$55 Black has a slight kingside control advantage   Sötét kissé előnyösebben áll a királyszárnyon $55
$56 White has a moderate kingside control advantage   Világos előnyösebben áll a királyszárnyon $56
$57 Black has a moderate kingside control advantage   Sötét előnyösebben áll a királyszárnyon $57
$58 White has a decisive kingside control advantage   Világos döntően erős királyszárnyon $58
$59 Black has a decisive kingside control advantage   Világos döntően erős királyszárnyon $59
$60 White has a slight queenside control advantage   Világos kissé előnyösebben áll a vezérszárnyon $60
$61 Black has a slight queenside control advantage   Sötét kissé előnyösebben áll a vezérszárnyon $61
$62 White has a moderate queenside control advantage   Világos előnyösebben áll a vezérszárnyon $62
$63 Black has a moderate queenside control advantage   Sötét előnyösebben áll a vezérszárnyon $63
$64 White has a decisive queenside control advantage   Világos döntően erős vezérszárnyon $64
$65 Black has a decisive queenside control advantage   Világos döntően erős vezérszárnyon $65
$66 White has a vulnerable first rank   Világosnak gyenge alapsora van $66
$67 Black has a vulnerable first rank   Sötétnek gyenge alapsora van $67
$68 White has a well protected first rank   Világosnak jól védett alapsora van $68
$69 Black has a well protected first rank   Sötétnek jól védett alapsora van $69
$70 White has a poorly protected king   Világosnak gyenge királya van $70
$71 Black has a poorly protected king   Sötétnek gyenge királya van $71
$72 White has a well protected king   Világosnak erős királya van $72
$73 Black has a well protected king   Sötétnek erős királya van $73
$74 White has a poorly placed king   Világosnak gyenge királyállása  van $74
$75 Black has a poorly placed king   Sötétnek gyenge királyállása  van $75
$76 White has a well placed king   Világosnak erős királyállása  van $76
$77 Black has a well placed king   Sötétnek erős királyállása  van $77
$78 White has a very weak pawn structure   Világosnak nagyon gyenge gyalogszerkezete van $78
$79 Black has a very weak pawn structure   Sötétnek nagyon gyenge gyalogszerkezete van $79
$80 White has a moderately weak pawn structure   Világosnak gyenge gyalogszerkezete van $80
$81 Black has a moderately weak pawn structure   Sötétnek gyenge gyalogszerkezete van $81
$82 White has a moderately strong pawn structure   Világosnak erős gyalogszerkezete van $82
$83 Black has a moderately strong pawn structure   Sötétnek erős gyalogszerkezete van $83
$84 White has a very strong pawn structure   Világosnak nagyon erős gyalogszerkezete van $84
$85 Black has a very strong pawn structure   A feketének nagyon erős gyalogszerkezete van $85
$86 White has poor knight placement   Világosnak gyenge huszára van $86
$87 Black has poor knight placement   Sötétnek gyenge huszára van $87
$88 White has good knight placement   Világosnak erős huszára van $88
$89 Black has good knight placement   Sötétnek erős huszára van $89
$90 White has poor bishop placement   Világosnak gyenge futója van $90
$91 Black has poor bishop placement   Sötétnek gyenge futója van $91
$92 White has good bishop placement   Világosnak erős futója van $92
$93 Black has good bishop placement   Sötétnek erős futója van $93
$94 White has poor rook placement   Világosnak gyenge bástyája van $94
$95 Black has poor rook placement   Sötétnek gyenge bástyája van $95
$96 White has good rook placement   Világosnak erős bástyája van $96
$97 Black has good rook placement   Sötétnek erős bástyája van $97
$98 White has poor queen placement   Világosnak gyenge vezére van $98
$99 Black has poor queen placement   Sötétnek gyenge vezére van $99
$100 White has good queen placement   Világosnak erős vezére van $100
$101 Black has good queen placement   Sötétnek erős vezére van $101
$102 White has poor piece coordination   Világosnak gyenge a tisztállása $102
$103 Black has poor piece coordination   Sötétnek gyenge a tisztállása $103
$104 White has good piece coordination   Világosnak jó a tisztállása $104
$105 Black has good piece coordination   Sötétnek jó a tisztállása $105
$106 White has played the opening very poorly   Világos megnyitásban hátrányban maradt $106
$107 Black has played the opening very poorly   Sötét megnyitásban hátrányban maradt $107
$108 White has played the opening poorly   Világos megnyitásban kisebb hátrányban maradt $108
$109 Black has played the opening poorly   Sötét  megnyitásban kisebb hátrányban maradt $109
$110 White has played the opening well   Világos megnyitásból előnyösen került ki. $110
$111 Black has played the opening well   Sötét megnyitásból előnyösen került ki. $111
$112 White has played the opening very well   Világos megnyitása nagyon jól sikerült. $112
$113 Black has played the opening very well   Sötét megnyitása nagyon jól sikerült. $113
$114 White has played the middlegame very poorly   Világos nagyon rosszul játszott a középjátékban $114
$115 Black has played the middlegame very poorly   Sötét nagyon rosszul játszott a középjátékban $115
$116 White has played the middlegame poorly   Világos rosszul játszott a középjátékban $116
$117 Black has played the middlegame poorly   Sötét rosszul játszott a középjátékban $117
$118 White has played the middlegame well   Világos jól játszott a középjátékban $118
$119 Black has played the middlegame well   Sötét jól játszott a középjátékban $119
$120 White has played the middlegame very well   Világos nagyon jól játszott a középjátékban $120
$121 Black has played the middlegame very well   Sötét nagyon jól játszott a középjátékban $121
$122 White has played the ending very poorly   Világos hátrányos végjátékával $122
$123 Black has played the ending very poorly   Sötét hátrányos végjátékával $123
$124 White has played the ending poorly   Világos vesztő végjátékával $124
$125 Black has played the ending poorly   Sötét vesztő végjátékával $125
$126 White has played the ending well   Világos előnyös végjátékával $126
$127 Black has played the ending well   Sötét előnyös végjátékával $127
$128 White has played the ending very well   Világos nyert végjátékával $128
$129 Black has played the ending very well   Sötét nyert végjátékával $129
$130 White has slight counterplay   Világos enyhe ellenjátékával $130
$131 Black has slight counterplay   Sötét enyhe ellenjátékával $131
$132 White has moderate counterplay Világos közepes ellenjátékával $132
$133 Black has moderate counterplay Sötét közepes ellenjátékával $133
$134 White has decisive counterplay   Világos döntő ellenjátékával $134
$135 Black has decisive counterplay   Sötét döntő ellenjátékával $135
$136 White has moderate time control pressure   Világosnak mérsékelt időzavara volt $136
$137 Black has moderate time control pressure   Sötétnek mérsékelt időzavara volt $137
$138 White has severe time control pressure   Világosnak súlyos időzavara volt $138
$139 Black has severe time control pressure   Sötétnek súlyos időzavara volt $139
$140 With the idea... Gondolatával $140
$141 Aimed against... Ñ ..ellen $141
$142 Better is... Jobb… $142
$143 Worse is...   Rosszabb… $143
$144 Equivalent is...   Egyenértékű… $144
$145 Editorial comment RR Szerkesztői jegyzet $145
$146 Novelty N Újdonság $146
$147 Not defined   üres $147
$148 Not defined   üres $148
$149 Not defined   üres $149
$150 Not defined   üres $150
$151 Not defined   üres $151
$152 Not defined   üres $152
$153 Not defined   üres $153
$154 Not defined   üres $154
$155 Not defined   üres $155
$156 Not defined   üres $156
$157 Not defined   üres $157
$158 Not defined   üres $158
$159 Not defined   üres $159
$160 Not defined   üres $160
$161 Not defined   üres $161
$162 Not defined   üres $162
$163 Not defined   üres $163
$164 Not defined   üres $164
$165 Not defined   üres $165
$166 Not defined   üres $166
$167 Not defined   üres $167
$168 Not defined   üres $168
$169 Not defined   üres $169
$170 Not defined   üres $170
$171 Not defined   üres $171
$172 Not defined   üres $172
$173 Not defined   üres $173
$174 Not defined   üres $174
$175 Not defined   üres $175
$176 Not defined   üres $176
$177 Not defined   üres $177
$178 Not defined   üres $178
$179 Not defined   üres $179
$180 Not defined   üres $180
$181 Not defined   üres $181
$182 Not defined   üres $182
$183 Not defined   üres $183
$184 Not defined   üres $184
$185 Not defined   üres $185
$186 Not defined   üres $186
$187 Not defined   üres $187
$188 Not defined   üres $188
$189 Not defined   üres $189
$190 Not defined   üres $190
$191 Not defined   üres $191
$192 Not defined   üres $192
$193 Not defined   üres $193
$194 Not defined   üres $194
$195 Not defined   üres $195
$196 Not defined   üres $196
$197 Not defined   üres $197
$198 Not defined   üres $198
$199 Not defined   üres $199
$200 Not defined   üres $200
$201 Not defined   üres $201
$202 Not defined   üres $202
$203 Not defined   üres $203
$204 Not defined   üres $204
$205 Not defined   üres $205
$206 Not defined   üres $206
$207 Not defined   üres $207
$208 Not defined   üres $208
$209 Not defined   üres $209
$210 Not defined   üres $210
$211 Not defined   üres $211
$212 Not defined   üres $212
$213 Not defined   üres $213
$214 Not defined   üres $214
$215 Not defined   üres $215
$216 Not defined   üres $216
$217 Not defined   üres $217
$218 Not defined   üres $218
$219 Not defined   üres $219
$220 Diagram   Diagram $220
$221 Diagram (from Black)   Diagram (sötét) $221
$222 Not defined   üres $222
$223 Not defined   üres $223
$224 Not defined   üres $224
$225 Not defined   üres $225
$226 Not defined   üres $226
$227 Not defined   üres $227
$228 Not defined   üres $228
$229 Not defined   üres $229
$230 Not defined   üres $230
$231 Not defined   üres $231
$232 Not defined   üres $232
$233 Not defined   üres $233
$234 Not defined   üres $234
$235 Not defined   üres $235
$236 Not defined   üres $236
$237 Not defined   üres $237
$238 Space advantage   Térelőny $238
$239 File (columns on the chessboard labeled a-h) vonal, oszlop $239
$240 Diagonal átló $240
$241 Centre   centrum $241
$242 King-side királyszárny $242
$243 Queen-side vezérszárny $243
$244 Weak point gyenge pont $244
$245 Ending végjáték $245
$246 Bishop pair   futópár $246
$247 Opposite Bishops   ellenkező színű futók $247
$248 Same Bishops   azonos színű futók $248
$249 Connected pawns text összekötött gyalogok $249
$250 Isolated pawns text izolált gyalogok $250
$251 Doubled pawns text duplagyalog $251
$252 Passed pawn   előrehaladt gyalog $252
$253 Pawn majority text gyalogtöbblet $253
$254 With   val, vel $254
$255 Without   nélkül $255


Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.


RELATED SITES
Hasznos linkek, társoldalak


Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag

GONDOLGOK

Közhírré tétetik! Kisbíró honlapok

Szekeres Anna Fotó
Források az őstörténethez és időszámításokhoz
ENNEAGRAM önismereti rendszer
Ősmagyar nyelvek

Mlinkó István Általános Iskola, Eger

Mocsáry Évelőkertészet
Évelő növények, évelő virágok
Elektro-Tec, Gyöngyös

Eurochess.hu online sakkiskola
Heves megyei sakkélet
Boricsev Oleg, sakkmester

Szkíta Főnix
The Scythian Phoenix

A gyöngyösi Ringsted utca oldala
Meglátások


UNIX-időbélyeg kiszámítása

Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái

Szekeres Sándor:
Munkahelyek és a népességcsökkenés


Mellár Mihály:
Atlantisz - hol volt, hol nem volt


Szekeres Sándor:
Egyszerű játékok a sakktáblán


Chess Glossary

Chess piece names

Chess Quotes

Laws of Chess (2018)

Sakk aranyszabályok

Sakk kifejezések szótára

Sakkfigurák nevei más nyelveken

PGN Specification and Implementation Guide

Numeric Annotation Glyphs
Numerikus kódok jelentéseTárhelyszolgáltatónk

Power Szerviz Kft.