OLDALAINK TEMATIKUS BONTÁSBAN :

Elmélet •  Történelem •  Sakk oldalak •  Fotó •  Helyek, oldalak •  Informatika •  Kertészetek •  Angol nyelvű oldalak •  Mind •  

 

KISLEXIKON

Érdekes adatok a múltból és a jelenből

SI nemzetközi mértékegységrendszer

SI nemzetközi mértékegységrendszer alapegységei

Az alapmennyiség Az alapmértékegység
Sorszáma Neve Jele Neve Jele
I. Hosszúság l méter (m)
II. Tömeg m kilogramm (kg)
III. Idő t másodperc (s)
IV. Áramerősség I amper (A)
V. Termodinamikai hőmérséklet T kelvin (K)
VI. Fényerősség Iv kandela (cd)
VII. Anyagmennyiség n mól (mol)

SI nemzetközi mértékegységrendszer kiegészítő egységei

VIII. Síkszög (α,β) radián (rad)
IX. Térszög (Ω,Ψ) szteradián (st)

Az SI alapegységek meghatározásai

Egység

Meghatározás

méter (m) A 86-os tömegszámú kriptonatom 2p10 és 5d5 energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő, vákuumban terjedő sugárzás hullámhosszának az 1 640 763,73-szorosa. Újabb meghatározás: a vákuumban terjedő fény 1 s alatt megtett útjának 1:299 792 458-ad része.
Közelítőleg ennyi a Föld egy délkörének negyvenmilliomod része.
kilogramm (kg) A Párizsban őrzött platina-iridium etalonhenger tömege. 1 dm3 vegytiszta H2O tömege +4 oC-on.
másodperc (s) A 133 tömegszámú, alapállapotú Cézium-atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás 9 192 631 770 periódusának időtartama. Közelítőleg ennyi egy nap 86 400-ad része.
amper (A) Annak az állandó áramnak az erőssége, amely két párhuzamos, egyenes, végtelen hosszú, vékony és vákuumban egymástól 1 méter távolságban levő vezetőben áramolva e két vezető között méterenként 2.10-7 N erőt hoz létre.
kelvin (K) A víz hármaspontja (ahol a víz három fázisa termodinamikai egyensúlyban van) termodinamikai hőmérsékletének 273,16-od része.
kandela (cd) A fekete sugárzó 1:600 000 m2-nyi felületének a fényerőssége a felületre merőleges irányban a Platina dermedési hőmérsékletén (2042,5 K) és 101 325 Pa nyomáson. Körülbelül ennyi egy viaszgyertya fényerőssége.
mól (mol) Az az anyagmennyiség, mely annyi elemi egységet tartalmaz, ahány atom van 0,012 kg 12C-ben. Körülbelül ennyi 6,022.1023 részecske anyagmennyisége.
radián (rad) A kör sugarával egyenlő hosszúságú körívhez tartozó középponti szög.
szteradián (sr) A gömbsugár négyzetével egyenlő területű gömbfelülethez tartozó középponti szög.

Fizikai mennyiségek SI származtatott egységei

Fizikai mennyiség Jel Egység neve Rövidítése SI egység definíciója
Sebesség v     m/s
Gyorsulás a     m/s2
Terület A négyzetméter   m2
Térfogat V köbméter   m3
Sűrűség r     kg /m3
Nyomás P pascal Pa N/m2
Erő F Newton N kg m /s2
Munka W Joule J Nm
Energia E Joule   kg.m2 /s2
Teljesítmény P watt W J /s
Elektromos töltés Q coulomb C A s
Elektromos feszültség V volt V kg m2 /s3 A = J /A s
Elektromos ellenállás R ohm W kg m2 /S3A2 = V/ A = 1/S
Elektromos vezetés   siemens S s3A2 /kgm21/W
Induktivitás   henry H V.s/.A 
Mágneses indukció B tesla T Wb/ m
Periódusidő T 1 ciklus ideje    
Frekvencia f hertz Hz 1/s
Impulzus       Ns
Lendület l     kgm/s
Kapacitás C farad F A s/ V
Mágneses fluxus Fv weber Wb V s
Fényáram F lumen lm cd.sr
Megvilágítás Ev lux lx lm/m2
Radioaktivitás A becquerel Bq 1/s
Elnyelt sugárdózis D gray  Gy  J/kg

 

Mind
Az összes saját és kezelt honlap
Honlapok, portálok készítése és fenntartása
Nyelvemlékek, hagyományőrzés
Szekeres Anna fotós blogja
Gondolatok, meglátások és egyéb dolgok.
Szekeres Sándor gondolatai a népességcsökkenésről.
UTC alapú UNIX időbélyeg kiszámítása, története
Mellár Mihály gondolatai a Atlantiszról.
Mellár Mihály oldala
Mellár Mihály angol nyelvű oldala
A sakkot - önállóan vagy irányítással - tanulni akarók, illetve sakkot tanító, sakkot kedvelők számára.
Vegyél egy táblát, pepitát
Sakk aranyszabályok és mondások neves sakkozóktól, híres emberektől.
Numeric Annotation Glyphs - Numerikus kódok jelentése
Sakk kapcsolatos definíciók, szakkifejezések jelentése és magyarázatai betűrendben.
Sakkfigurák nevei más nyelveken és nemzetközi jelzésrendszere.
Our target readers are those who want to learn chess - on their own or with some guidance - and those who teach or simply love chess.
Standard: Portable Game Notation Specification and Implementation Guide
Chess pieces names in different languages.
FIDE Laws of Chess taking effect from 1 January 2018.
This page is an alphabetical list of chess related definitions of technical terms or specific subjects with their meanings and explanations.
Chess Quotes
Tárhelyünk szolgáltatója.
FTP és webtárhely. Virtuális szerverek és szerverfelügyelet.
Egy könyv az elrontott időszámításunkról, a valódi betlehemi csillagról, pártus Jézusról, keresztrefeszítéséről és egy véres összeesküvésről, aminek következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Évelő virágok kertészete, kertépítők és viszonteladók számára.
 
 STATISZTIKA
 KISLEXIKON

Keresés honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:


REGISZTRÁCIÓ
 

Tárhelyszolgáltatónk

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek

 
  Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS és a betlehemi csillag
  www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
  Szekeres Anna Fotó
  Mocsáry Évelőkertészet
  ENNEAGRAM önismereti rendszer
  Mlinkó István Általános Iskola, Eger
  Ősmagyar nyelvek
  Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
  Heves megyei sakkélet
  Meglátások
  Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
  Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
  Szekeres Sándor: Ringsted utca története röviden
  Dionysius Exiguus latin nyelvű munkái
  UNIX-időbélyeg kiszámítása
  Szkíta Főnix
  The Scythian Phoenix
  Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
  Unsoft.hu
  Egyszerű játékok a sakktáblán
  Chess Quotes
  Laws of Chess
  Chess piece names
  Sakk aranyszabályok
  PGN Specification and Implementation Guide
  PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
  Chess Glossary
  Sakk kifejezések szótára
  Sakkfigurák nevei más nyelveken
 

ONLINE CHESS SCHOOL
AND MATERIAL
COLLECTION

ONLINE
SAKKISKOLA
ÉS ANYAGGYŰJTEMÉNY

 

Szekeres Sándor

Az ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS

és a betlehemi csillag

A könyv a múlt és a jelen sérthetetlen dogmáit kérdőjelezi meg, érzékeny pontokat érintve a társadalmi közérzeten, mind a hétköznapokra, a tudományos életre és a hit világára vonatkoztatva. Szó lesz a valódi betlehemi csillagról, a történelmi, azaz a pártus Jézusról, a valós keresztre feszítéséről és egy szörnyű végű összeesküvésről, aminek egyik következménye a téves időszámításunk és a kronológiánk sötét középkora.
Talán nem is véletlen, hogy most íródott meg a könyv. Ismét az útkeresés korában járunk. Létezésünk és hitvilágunk alapjai esnek szét, új kérdések jönnek, új válaszok kellenek.
Ezek alapjait érinti meg a könyv, új szemléletet adva az eddig érinthetetlennek gondolt tabuknak.