Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
152960
látogató!
Ma  158,
ebben a hónapban
7930 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 12 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
kalendárium

kalendárium (a lat. calendae szóból): 1. egy év →naptára. A legrégibb ~ Ny-on a →Chronograph a 354. évből, K-en a 353: összeállított antiochiai ~. - 1462 óta léteznek nyomtatott naptárak, melyek kezdetben egylaposak voltak. A kis kv. formájú ~ok a 15. sz. vége táján kezdtek terjedni. →Regiomontanus 1474: Nürnbergben 1000 pld-ban 60 old. kiadott csillagászati naptára hosszú időn át mintaként szolgált. Az első éves naptárat Peypus adta ki 1513: Nürnbergben. A korábban készültek mind →öröknaptárak voltak. - Az első m. nyelvű öröknaptár 1545-50: Krakkóban jelent meg. A legrégibb egy évre szóló m. naptárat Bécsben nyomtatták az 1558. évre, az első ránk maradt uo. készült az 1572. évre. Az első hazai és m. nyelvű, egy évre szóló, megmaradt ~ot az 1573. évre nyomtatták Kolozsvárt. A 16. sz. 2. feléből 60 m. nyelvű kiadás ismeretes, de ezeknek kb. feléből sem teljes pld., sem töredék nem maradt fönn. A Váci Egyhm. Kvtár egyik kv-ének kötéstáblájából az 1990-es évek közepén előkerült több ném. és m. nyelvű ~töredékből egyedülálló szóhasználata miatt páratlan az 1590-re szóló Calendarium azaz napszámzás című. - Már a 16. sz: ~okba kötöttek üres lapokat, a tulajdonos családi, gazd., időjárási bejegyzései számára. A ~ok 2 fő része: a naptári rész, ált. hónapábrázolással, a napokat és ünnepeket, a Hold-változásokat és a Nap járását, az időjárási előjelzést stb. tartalmazta; ettől (olykor címében is) elkülönült az ún. Prognosticon, v. Toldalék, mely a kortól és ~típustól függően és ennek megfelelő arányban tartalmazott jövendölést, gyakorlati tudnivalókat, ismeretközlő és szórakoztató olvasmányokat. A 16-17. sz: olcsó kv-nek számító ~okat a kv-kötők és nyomdászok árusították; utóbbiak pártfogóiknak, stb. ajándékba is adták. A ~ok a 17. sz. elejétől mat. és csillagászati jellegű kiadványból kezdtek a hétköznapokhoz kötődő, népies jellegűekké válni. A 17. sz: lett hazai naptárainknak elmaradhatatlan tartozéka a nemzettudat ápolásában jelentős m. krónika. A ~ok tartalma ekkor szórakoztató és ismeretterjesztő irod-mal is bővült. Ez utóbbi tárgykör művelője →Szentiványi Márton SJ a Calendarium Tyrnavienseben (1675-1705: szerk-je is). A 17. sz: még virágzó, ám a ker. világnézettel össze nem egyeztethető csillagjóslási alapú jövendöléseket gyakran előttük és utánuk elhelyezett imával, fohásszal v. bibliai idézettel igyekeztek ker. keretbe foglalni. Mária Terézia (ur. 1740-80) a babonás elemeket rendelettel igyekezett kiszorítani a ~okból. 1756. I. 22: a téveszméken alapuló, kétes értékű, sőt káros eü. szabályokat tiltotta el, eredményesen. 1777: ismét sürgette a jóslások és babonás előítéletek elhagyását. A tilalmazott részek helyét szépirod., gyakorlati tudnivaló és időszerű híranyag töltötte ki. A legfontosabb áll. és egyh. tisztségviselők adatainak közlésére szorítkozó első címtárakat csak ~okhoz kapcsolva tudták évente megjelentetni. A legelső címtáras ~ot Streibig József Antal nyomtatta: Calendarium Soproniense (Sopron, 1727). A hazai m. és ném. nyelvű ~okhoz rendszerint velük egyező alakú, de másutt kiadott lat. nyelvű címtárat kötöttek. A 18. sz. végétől a mo-i (főleg ném. nyelvű) ~ok naptárrésze egyre gyakrabban 3 felekezeti naptárat közölt párhuzamosan: a kat-t, a prot-t és a zsidót. Népművelő és fölvilágosító célzattal hazánkban elsőként Fazekas Mihály indított ~ot (Debreceni Magyar ~, 1819). A nemz. fölemelkedése eszméjének szolgálatára szül. 1840: a nagy pld-számú Mezei Naptár, e műfajban az első, melynek címe már nem ~ volt. A →reformkorban alakultak ki a ~ok új típusai: a méret és terjedelem alapján megkülönböztetett ún. nagy, közepes és a többséget kitevő kis naptárak.

A nagy és közepes naptárakat többnyire elismert írók szerk., s könyvesbolti árusítással terjesztették. Népszerű kis naptár volt a komáromi ~, mely az 1830-as években →Czuczor Gergely OSB szerkesztésében érte el legnagyobb pld-számát. Hirdetéseket Vahot Imre közölt először naptáraiban; 1855 u. mások is követték példáját. A 19. sz. közepéig a paraszti háztartásokban nagy becsben állott a ~: helye a tisztaszobában az ún. „szent sarokban" volt, a Szentírás, az ima- és énekeskv. stb. mellett. 1848 u. a nép számára írott kis ~ok közül Török János Igazmondója és Vas Gereben Kis képes naptára állottak az első helyen. - Országosan terjesztette népszerű, kis naptárait →Bucsánszky Alajos, akinek kiadásában jelent meg 1849-től (és élt tovább 1932-ig) a Keresztény képes naptár, legkorábbi kifejezetten vallásos ~aink egyike. →Majer István indította el s szerk. 1872-ig a fölvilágosító, népművelő célzatú István bácsi naptárát (1856-1919). A vallásos ~ok ált. hosszú életűek voltak (pl. a Méhner által 1884-től kiadott A Szt család képes naptára 51 évf-ot ért meg). 1880-1914: a naptárak kb. 10%-a vallásos, a parasztság körében a vallási kiadványok mellett az önművelés legelterjedtebb eszközének számítottak. - 1849-90: a hazai ~kiadás virágkorát élte, 1851-55: évente 400 ezer, 1867-70: 600 ezer, 1880: 1 millió, 1890: 1,5 millió naptár kelt el. 1914: 183, 1930: 115 féle naptárt adtak ki. 1919-45: gyarapodott a vallási/felekezeti jellegű naptárkiadás (az össz. naptárnak 1924: 15%-a, 1930: 24%-a, 1941: 35%-a). Egyesületi, missziós és zarándoknaptárakat is megjelentettek, pl. 1925-43: a verbiták, 1926-44: a ferencesek, 1927-42: a szerviták. 1926-31: a Credo zsebnaptárat →Bőle Kornél OP, 1926-43: a Jézus Szíve kis naptárat →Blaskó Mária szerkesztésében a Szívgárda közp. adta ki. - 2. az állandó és →mozgó ünnepek hónapokra és napokra meghatározott rendje az →egyházi év folyamán. Évenként kiadott formája a →direktórium. - 3. A szentek ~a a →martirológium. - 4. A bizánci szert-ban ~ a Menaion, Szünaxarion, Triodion, s előfordulnak az Ephemeridesz, Hagiologion, Heortologion, Khronoszkopia nevek is. T.J.P.

OSZK évkv. 1980. Bp., 1982:475. (Szelestei N. László: ~ok a 18. sz. Mo-on) - Cserbák András: ~típusok a Népr. Múz. gyűjt-ében. Uo., 1988. - Kovács I. Gábor: Kis m. ~tört. 1880-ig. A m. ~ok tört. és művelődésszociológiai vizsgálata. Uo., 1989. - ItK 1992:5-6. sz. (Dukkon Ágnes: Asztrológia és ker. hit a régi ~okban) - M. Kv-szle 1995:3. sz. (Szelestei László: M. és ném. nyelvű ~töredékek [1590-1593]) - Nagy Sándor: Régi m. ~ok. Székesfehérvár, 1995.
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2010.03.01. 19:41
Elolvasva
81
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.07 mp 
Honlapok
GONDOLGOK
Szekeres Sándor honlapja

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS új
A kitalált középkor logikus megoldása.

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS régi
A kitalált középkor logikus megoldása.

források
Őstörténet és időszámítás forrásanyagai

www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
Saját kezelésű honlapok, és egy eredeti portálmegoldás összefogó oldala.

Szekeres Anna Fotó
Szekeres Anna fotós blogja

Mocsáry Évelőkertészet
Évelő virágok kertészete, kertépítők és viszonteladók számára.

Mlinkó István Általános Iskola, Eger
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium honlapja

Elektro-Tec, Gyöngyös
Fehér József: FÉG gázkazánok vezérlő elektronikáinak gyártása és javítása. Pótalkatrészek gyártása és javítása

Ősmagyar nyelvek
Nyelvemlékek, hagyományőrzés

Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
A sakkot - önállóan vagy irányítással - tanulni akarók, illetve sakkot tanító, sakkot kedvelők számára.

Meglátások
Gondolatok, meglátások és egyéb dolgok.

Boricsev Oleg
Oleg Boricsev 4 nyelvű honlapja

Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
Mellár Mihály gondolatai a Atlantiszról.

Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
Szekeres Sándor gondolatai a népességcsökkenésről.

A gyöngyösi Ringsted utca oldala
Szűkebb pátriánk, városunk különleges jellegzetességgel bíró Ringsted utca oldala.

Évelő növények, évelő virágok
Mocsáry Pál Évelőkertészete, Tárnok

UNIX-időbélyeg kiszámítása
UTC alapú UNIX időbélyeg kiszámítása, története

Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
Vegyél egy táblát, pepitát

Szkíta Főnix
Mellár Mihály oldala

The Scythian Phoenix
Mellár Mihály angol nyelvű oldala

Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
Our target readers are those who want to learn chess - on their own or with some guidance - and those who teach or simply love chess.

Chess Quotes
Chess Quotes

Laws of Chess
FIDE Laws of Chess taking effect from 1 January 2018.

Chess piece names
Chess pieces names in different languages.

Sakk aranyszabályok
Sakk aranyszabályok és mondások neves sakkozóktól, híres emberektől.

PGN Specification and Implementation Guide
Standard: Portable Game Notation Specification and Implementation Guide

PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
Numeric Annotation Glyphs - Numerikus kódok jelentése

Chess Glossary
This page is an alphabetical list of chess related definitions of technical terms or specific subjects with their meanings and explanations.

Sakk kifejezések szótára
Sakk kapcsolatos definíciók, szakkifejezések jelentése és magyarázatai betűrendben.

Sakkfigurák nevei más nyelveken
Sakkfigurák nevei más nyelveken és nemzetközi jelzésrendszere.


Eurochess

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 152960 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu