Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
152901
látogató!
Ma  99,
ebben a hónapban
7871 látogató volt.
Jelenleg
0 regisztrált tag
és 19 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
évkezdő nap

évkezdő nap: az →évkezdet napja.  - Megválasztása önkényesen a csillagászati jelenségektől függetlenül is történt, az adott közösség életében fontosnak tartott eseményhez kapcsolódóan. Így pl. az ókori rómaiaknál Augustus Octavianus születésnapja (szept. 23.) a Kr. e. 9. sz: végrehajtott naptárszabályozás után, a Diocletianus által bevezetett 15 é. adóbehajtási ciklus (indictio) kezdőnapja (szept. 1.) lett K-en az ~pá. -

1. A naptári év kezdete a trópikus évhez viszonyított helyzetét v. változtatja (mozgó ~), v. megtartja (állandó ~) a naptári év fajtájától, hosszától és a betoldás (intercalatio) rendszerétől függően. a) Vándorló ~: legősibb formája az egyiptomi mozgó év. Mivel betoldás nem volt, az év kezdőnapja végigvándorolt a (trópikus) év napjain, s csak 1460 év után került vissza eredeti helyére. - A mohamedán hold-hidzsra naptárban, amit a Közel- és Távol-K iszlám orsz-aiban ma is használnak: az ~ 34 év alatt vándorol végig az évszakokon. - b) Ingadozó ~: Izr. áll-ban és a világ különböző orsz-aiban élő zsidó közösségek, napjainkban is használatos luniszoláris naptárában (zsinagógai naptár) az év az őszi napéjegyenlőséghez legközelebb eső újhold napjával kezdődik. Ez a dátum szisztematikus rend szerint szept. 6.-okt. 5. között ingadozik. A K-ázsiai térség főként buddhista lakosságú orsz-aiban (pl. Kína, Mongólia, Vietnam), ahol a Gergely-naptár mellett a régi luniszoláris naptár a vallási életben ma is érvényben van, az ~ hozzávetőlegesen a téli napforduló és a tavaszi napéjegyenlőség közti időt felezi. Az ún. holdújév jan. 20.-febr. 20. között váltakozik. - A Ny-i ker. egyh-ak (r.k., anglikán stb.) valamint a nesztoriánus ker-ek ádvent első vasárnapjával kezdik a lit. évet, az ~ nov. 27.-dec. 3. között ingadozik. - A kk. Eu. a Julián-naptárat követte, de helyenként és koronként más és más mód, →stílus szerint kezdték az évet. A 6 elterjedt stílus közül egyedül a húsvéti évkezdés (pászkás stílus) volt ingadozó dátumú, minthogy a →húsvét mozgó ünnep. Különösen Fro-ban volt szokásos I. Fülöp (ur. 1060-1108) óta, IX. Károly 1563. évi (de csak 1567: érvénybe léptetett) rendeletéig. (Ezért a more gallicano v. mos Gallicus megnevezés!) A Burgundiai hgségben Merész Károlyig (ur. 1323-28), Holl-ban V. Károly (ur. 1364-80) idején volt használatos. No-ban a kölni érsség ter-én 1222 óta, Münsterben 1313-ig a →nagypéntek (ill. a →nagyszombat) volt az év kezdőnapja. -

2. A középkori ~ csekély kivételtől eltekintve az egyh. év álló ünnepeihez kapcsolódott:

Január 1. circumcisio Domini, innen circumcisiós stílus: Fro-ban a 13. sz. előtt más ~ok mellett, 1567-től kizárólagosan; Skandináviában a 13-14. sz: szórványosan; Lengyo-ban 1364 óta ritkán, majd kb. 1450-től általánosan; Mo-on az Árpád-korban szórványosan, a 15. sz-tól már nemcsak a hivatalos okmányokon, hanem a krónikákban is egyre rendszeresebben; Spo-ban és Port-ban 1556 óta; Svájc rétoromán területein 1575-től használták. A Gergely-féle →naptárreformmal vált általánossá. -

Március 1.
Már a kora ker. időkben ~ként használták, különösen a frankoknál  Klodvigtól (ur. 482-511) Kis Pipinig (ur. 751-68). Oro-ban 1492-ig, Velencében 1797-ig. - Március 25. Annunciatio Domini, innen annuntiatiós stílus: a pápai kancelláriában 950 k.-1088-ig, majd más ~okkal váltakozva a 17. sz-ig; Spo-ban és Port-ban a 14. sz-ig; Angliában normann behatásra a 12. sz-1752: volt használatos (computatio anglicana). A →Mária-tiszteletben élenjáró →ciszterciek ezzel az ünneppel kezdték az évet (talán az →ágostonosok is). →Mária-év. -

Szeptember 1. A bizánci császárságban a 7. sz-tól a birod. bukásáig; D-Itália városaiban a 16. sz-ig; Oro-ban 1492-1701: tartották meg ezt az ~ot. Manapság a gör. kat-ok és az ort. ker-ek lit. évének kezdete. -

December 25. (Nativitas Domini, innen nativitásos stílus) volt az ~ a p. kancellária okiratain a 10. sz-ig; Angliában a 13. sz-ig; a mainzi, brémai, magdeburgi, salzburgi és a prágai érsségek ter-én a 14. sz. végétől a 16. sz-ig; Mo-on főként az Árpád-korban, II. Andrásig (ur. 1205-35) rendszeresen, azt követően más ~ok mellett használták. Ezt a computatio romanaként ismert évkezdési stílust alkalmazták Fro-ban is a 9-10 sz: a Karolingok idején, valamint a →Német Lovagrend okiratain. -

Napjainkban az állandó ~ van szokásban a különböző rítusú K-i ker. egyh-ak lit. naptárainak többségében: pl. jan. 6: az örmények, szept. 11, szökőévben 12: a kopt és etióp ker-ek, míg a Ny-i szírek (jakobiták) egy nov. 1-től számított vasárnap-sorozatból álló ünnepkörrel kezdik a lit. évet. Minden tört. korszakban a legkülönfélébb ~ok nagy sokasága létezett (és létezik ma is) egymás mellett, nemcsak különböző földr. területeken, hanem legtöbbször egy-egy orsz-on (államon) belül is, aminek legfőbb oka: a társad. fejlődése során kialakult sajátos feladatkörű (pl. polgári, vallási-liturgikus, hivatali, gazdasági, iskolai stb.) évformák sokfélesége. -

3. Néprajz. Mint minden →kezdetet és →elsőt az ~ot is minden népnél vallásos tiszt-tel s bizonyos szimbolikus, elválasztó, szerencsevarázsló és gonoszűző cselekvésekkel veszik körül. Az egyh. →évkezdet, →ádvent kialakulásával r.k. vidékeken e szokások Szt András napjától, XI. 30-tól kb. →újév első hetéig széthúzódtak. - Az újév előestéjén eltemetik az elmúlt esztendőt, s különböző varázslásokkal szerencsehozóvá igyekeznek tenni a jövő esztendőt, s kitudni igyekeznek a jövő évi sorsot. Az 1930-as években még élő népszokás szerint Désen pl. az éjféli óraütés előtt kezükbe pénzt szorítva, asztalra v. székre álltak s az utolsó óraütéssel a földre ugrottak: pénzzel a kezükben ugrottak át az újévbe. A Nyárád-mentén az óévet szimbolizáló szalmabábot ástak el a legények, ez a téltemetés. Somló vidékén egy suhanc, az újév egy görnyedthátú öregembert, az óévet végigkorbácsolt az utcán, ez a télkiverés. Ugyanilyen jelképes elválasztó szokás az óév kiharangozása, s az újév énekkel való üdvözlése: a harangot a legények húzták, a tp. köré gyűlt közösség előbb óévbúcsúztató, majd újévüdvözlő éneket mondott.  - Az ~ gonoszjárónap is, ezért számtalan módját gyakorolják az év más napjairól is ismert állati és növényi termést biztosító gonoszűzésnek. Ez a célja a pásztorok, a béresek, legények és sihederek kongózásának, a nyájfordításnak, szűzgulyahajtásnak, s a mindenféle zajongással járó dévajkodásnak, pl. Szolnok-Dobokában a kapu leszedésének, az udvarokban talált gazd. eszközök piacra való összehordásának, az álarcos menetnek, zenés fölvonulásnak, sőt a kántálásnak és köszöntőzésnek is. Különösen kedvez az ~ az egészség-, szépség-, szerencse-, termés- és állathaszonbiztosító-varázslásnak; ezért szokás a gyümölcsfa-fenyegetés, s ezért mentek a lányok a forrásra aranyosvizet ( víz) meríteni. - A siker érdekében tiltott és szabott cselekvésnek s jóslásnak alapja az omen principii, a kezdetvarázslás, kezdetjóslás: ki mit csinál, kivel v. mivel mi történik elsőnek újév napján, azt fogja tenni, az fog vele történni az egész esztendőben. Ezért az ~  kiadást és eladást tiltó, meg asszonyi bontómunkát tiltó nap: erre vonatkoznak az első látogatóhoz v. szembejövőhöz fűződő újévi hiedelmek. Az étkezés is szigorúan szabott, s ez az oka az egész napot jellemző jókedvnek, vidámságnak, bőséges evés-ivásnak, ajándékosztogatásnak, mely utóbbinak érdekes emléke a  kastélyos uradalmak Mátyás kir. korától élő szokása, a sztrénázás: a belső cselédek, alkalmazottak és bérlők, foglalkozásuk szerszámaival fölvonulva, üdvözlik urukat és foglalkozásuknak megfelelő ajándékot kapnak. - Az ~ jóslásai is jórészt az elsőhöz kapcsolódó történések szimbolikus kikövetkeztetései a szerencsére, termésre, egészségre, halálra, de főleg a leány férjhezmenetelére. Ez utóbbiak közül ált. ismert az ólomöntés, galuskafőzés, almahéjdobás, szöszrázás, papírcsillagvágás, papucsdobás, keritéskaróolvasás, disznóólrúgás és a böjtölés, álomból jóslás varázsló szokása. T.J.P.-**

Tud. Gyűjt. 1821:1. (Horváth I.: Az Év régi Kezdetéről Magyar Országban) - Knauz 1876. - Ginzel, F. K.: Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. 1-3. köt. Leipzig, 1906-14. (reprint: Leipzig, 1958) - Poole, R. L.: The beginning of the year in the Middle Ages. In: Studies in Chronology and History. Oxford, 1969. - BL:411. - MN IV:270.

(Módosította webmester 2010.03.05. 23:43-kor)Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2010.03.05. 22:30
Elolvasva
76
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.06 mp 
Honlapok
GONDOLGOK
Szekeres Sándor honlapja

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS új
A kitalált középkor logikus megoldása.

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS régi
A kitalált középkor logikus megoldása.

források
Őstörténet és időszámítás forrásanyagai

www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
Saját kezelésű honlapok, és egy eredeti portálmegoldás összefogó oldala.

Szekeres Anna Fotó
Szekeres Anna fotós blogja

Mocsáry Évelőkertészet
Évelő virágok kertészete, kertépítők és viszonteladók számára.

Mlinkó István Általános Iskola, Eger
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium honlapja

Elektro-Tec, Gyöngyös
Fehér József: FÉG gázkazánok vezérlő elektronikáinak gyártása és javítása. Pótalkatrészek gyártása és javítása

Ősmagyar nyelvek
Nyelvemlékek, hagyományőrzés

Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
A sakkot - önállóan vagy irányítással - tanulni akarók, illetve sakkot tanító, sakkot kedvelők számára.

Meglátások
Gondolatok, meglátások és egyéb dolgok.

Boricsev Oleg
Oleg Boricsev 4 nyelvű honlapja

Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
Mellár Mihály gondolatai a Atlantiszról.

Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
Szekeres Sándor gondolatai a népességcsökkenésről.

A gyöngyösi Ringsted utca oldala
Szűkebb pátriánk, városunk különleges jellegzetességgel bíró Ringsted utca oldala.

Évelő növények, évelő virágok
Mocsáry Pál Évelőkertészete, Tárnok

UNIX-időbélyeg kiszámítása
UTC alapú UNIX időbélyeg kiszámítása, története

Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
Vegyél egy táblát, pepitát

Szkíta Főnix
Mellár Mihály oldala

The Scythian Phoenix
Mellár Mihály angol nyelvű oldala

Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
Our target readers are those who want to learn chess - on their own or with some guidance - and those who teach or simply love chess.

Chess Quotes
Chess Quotes

Laws of Chess
FIDE Laws of Chess taking effect from 1 January 2018.

Chess piece names
Chess pieces names in different languages.

Sakk aranyszabályok
Sakk aranyszabályok és mondások neves sakkozóktól, híres emberektől.

PGN Specification and Implementation Guide
Standard: Portable Game Notation Specification and Implementation Guide

PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
Numeric Annotation Glyphs - Numerikus kódok jelentése

Chess Glossary
This page is an alphabetical list of chess related definitions of technical terms or specific subjects with their meanings and explanations.

Sakk kifejezések szótára
Sakk kapcsolatos definíciók, szakkifejezések jelentése és magyarázatai betűrendben.

Sakkfigurák nevei más nyelveken
Sakkfigurák nevei más nyelveken és nemzetközi jelzésrendszere.


Eurochess

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 152901 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu