Visszalépés a kezdőlapra Kisbíró: A községi előjáróságokon altisztszerű alkalmazott. Nevével ellentétben igazságszolgáltatási jogköre nem volt, önálló döntési jogkörrel nem rendelkezett. A községi adminisztrációt segítette, például kidobolta a községi rendelkezéseket, hirdetményeket, hivatalos iratokat kézbesített. Emellett felügyelte a helyi és országos rendeletek végrehajtását, jó néhány helyen 3-5 botütésig büntethetett is. Például, egykor a kocsmák zárását nem törvény ügyelte, hanem a helyi rendelet. Így gyakran a kisbíró megjelenése ugrasztotta ki a későig maradó vendégeket, az utolsók hátán meg-meg táncoltatva botját. www.kisbiro.hu:
Közhírré tétetik!


Főmenü
 FŐOLDAL
 Kicsi lexikon
 Fórumok és egyéb lomok
 Linkek, társoldalak
 Honlap statisztika

KeresésBelépés
Felhasználónév:

Jelszó:

REGISZTRÁCIÓ

Naptár

Könyvajánló

Statisztika
Te vagy itt a(z)
152947
látogató!
Ma  145,
ebben a hónapban
7917 látogató volt.
Jelenleg
2 regisztrált tag
és 16 vendég olvas minket.


Tárhelyszolgáltatónk
 

Unsoft.hu

Kapcsolat

Levél a webmesternek


  
 

'KICSI LEXIKON'

A lexikon elsősorban olyan kifejezéseket ismertet, amelyek valamilyen módon kapcsolódik az itt található honlapokhoz és a meghatározása feltehetőleg nem fog változni. A szójegyzék tematikája sem szigorúan kötött, sőt...


Szójegyzék

 Álmos  Angolszász mértékegységek  Anonymus  Apokrif iratok  aranyszám  Árpád  Árpád-ház  Attila  Beda Venerabilis  betlehemi csillag  Bibliai mértékegységek  Cassiodorus  census  computus  Dionysius Exiguus  egyházi év  Emese álma  epakta  éra  év  évkezdet  évkezdő nap  évszámítás  Gergely-naptár  gesta  Gesta Hungarorum  Görög ábécé  Görög számnevek kémiai képletekben  Hajók űrtartalmának mértékegységei  Háromkirályok  Hérodotosz  hét (naptári)  hét törzs  Hidzsra  hiteleshely  Hold  holdfázis  holdfogyatkozás  holdtölte  Hőmérséklet átszámítások  hónap  hónapnevek  Hónapok nevének jelentése  honfoglalás  honfoglaló magyarság és a kereszténység  hunok  húsvét  húsvéthétfő  húsvéti idő  húsvéti vita  húsvétszámítás  húsvétvasárnap  időszámítás  idus  indikció  Inter Gravissimas  iszlám naptár  julián naptár  kalendae  kalendárium  Kálti Márk  Képes Krónika  kettős honfoglalás  Kézai Simon  Korai középkor (5–10. század)  kortan  László Gyula  Lukács evangélista  Lukács evangéliuma  mágusok  Mani  manicheizmus  Márk evangélista  Márk evangéliuma  Máté evangélista  Máté evangéliuma  mezopotámiai naptár  Mohamed  monumentum ancyranum  Morzeábécé  nap  napjelölés  napkeleti bölcsek  naptár  naptárreform  népszámlálás  niceai hitvallás  niceai zsinat  nonae  Nyesztor-krónika  Nyomdai betűméretek  Ógörög mértékegységek  örmény időszámítás  Pilóták betűző ábécéje  pontifex  precesszió  Régi magyar mértékegységek  Régi római mértékegységek  római időszámítás  római naptár  Római számok  SI előtétszavak  SI nemzetközi mértékegységrendszer  SI-n kívüli, de használható mértékegység  székelyek  szkíták  Szoszigenész  Teres Ágoston  tihanyi alapítólevél  Vízkereszt 
 
    

   
 
Lukács evangélista

Lukács (lat. Lucas, vsz. a gör. Lukanosz népnév rövidüléséből), Szt (1. sz.): evangélista, orvos, festő. - Pogánynak született (Kol 4,11), megtérése előtt orvos volt (4,14). Jól ismerte az antiochiai ker. közösséget, ezért Euszébiosz óta ált. úgy tartják, hogy antiochiai szír volt. Az ApCsel többes szám 1. személyben írt részletei szerint nagyon korán tagja lett a ker. közösségnek. 51 k. Troászban csatlakozott Szt Pálhoz, elkísérte Filippibe. Amikor Pál továbbment, ~ kb. 6 é. Filippiben maradt (16,10-17), majd Pállal Jeruzsálembe ment (20,5-15; 21,1-18). Fogságába is elkísérte Pált (27,1-18; Kol 4,14; Filem 24); a 2Tim 4,11 szerint az ap. hűséges társa volt. Rómában találkozott Szt Péterrel és Márkkal. Pál halála után az egyik hagyomány szerint Dalmáciában és Galliában, más hagyományok szerint Akhaiában és Egyiptomban hirdette az evangéliumot. Legendája szerint Patraszban v. Rómában v. Thébában (Boetia) halt vt-halált. - Ereklyéit a 4. sz: Konstatinápolyba vitték, és Szt András ereklyéivel együtt a kettőjükről nev. baz-ban őrizték; 527: Jusztinianosz cs. az újjáépített Apostol-tp-ba vitette; a 8. sz: a →képrombolás idején Padovába menekítették. 1177: az ereklyéket személyesen hitelesítette III. Sándor p. (ur. 1159-81). 1562: a S. Iustina-baz-ban a 2000: is látható ereklyetartóba (márványkoporsó) helyezték. - Ü: okt. 18. - Mária életét, Jézus gyermekkorát és az ősegyház első éveit ~ mondja el legrészletesebben (→gyermekségtörténet, →Lukács evangéliuma, →Apostolok Cselekedetei). Az evangélisták sorában ~ a 3., jelképe a bika (→evangélista szimbólumok). - A keleti egyh-ban ~ot mint orvost és festőt is tisztelik, aki megörökítette a Szűzanya képét (→Lukács-képek, →Hodégétria). Az eredetinek tartott konstatinápolyi kép 1453: elpusztult, de számtalan másolata van. Leghíresebbek: Rómában a S. Maria Maggiore kegyképe és a Częstochowai Szűzanya. - Az 1478: szervezett róm. műv. egy. XIII. Gergely p-tól 1577: az Accademia di S. Luca nevet kapta. - Védőszentjüknek tekintik az aranyművesek, cizellálók, emailkészítők, festők, kőfaragók, művészek, orvosok, ötvösök, sebészek, szobrászok, üvegfestők, kórházak, fürdők. - Ikgr. Első ábrázolásán a trónon ülő Krisztus mellett (340 e., Róma, Szt Márk és Marcellianus-katakomba), önállóan először a Commodilla-katakomba képén (7. sz.) szerepel. Gyakran ábrázolták írás v. festés közben, olykor papi ruhában (föltételezték, hogy esetleg ósz-i pap volt, olyan részletesen írt evangéliumában a papi szolgálatról). Szimbóluma, a (szárnyas) bikaborjú mindig látható. Leggyakrabban a 4 evangélista között szerepel. -

Mo-on ~ nevét viseli a budai ~-fürdő és kórház, melyet az irgalmasrend alapított, szobra az épület homlokzatán. A nagyszebeni festők és asztalosok, a brassai festők, képfaragók, üvegesek, asztalosok kk. közös céhének ~ volt a védősztje. Jelképe miatt a szegedi mészárosok céhének barokk védősztje. - Táblaképe látható Szepeshely Szt Mihály-oltárán (1470) a többi evang. társaságában. Talán Máriát rajzolja Muzsna egyik táblaképén (1521). Oltármestersége volt a győri és nagyváradi szegyh-ban (1486), Sopron ispotálytp-ában. Gótikus faszobra a többi evang. társaságában az eperjesi Szt Miklós-tp. Mária-oltárán (1490), szimbóluma Medgyes főoltárán (1420), önállóan a kassai szegyh. Szt Fülöp-oltárán (1510). ~ tisztelete Mo-on mindig virágzott, de nyilván naptári helye (Gál, Vendel, Orsolya, Dömötör, Simon-Júdás jelesebb ünnepének közelsége) miatt igazában mégsem tudott kibontakozni. Kk. patrocíniuma nem ismeretes. A barokk időkben is ritka, és elsősorban nyilván az építtető kegyúr keresztneve miatt esett rá a választás: esztergomi főegyhm.: Újgalla; besztercebányai egyhm.: Pila (1744), Szklenó (1807, fürdő); szepesi egyhm.: Alsólipnica, Németporuba; kassai egyhm.: Kormos (1894); szatmári egyhm.: Szerednye (1806); győri egyhm.: Szárföld (1782); szombathelyi egyhm.: Kondorfa; veszprémi egyhm.: Rezi (1756); pécsi egyhm.: Püspökmárok (1882); kalocsai főegyhm.: Borota (1935); erdélyi egyhm.: Altorja (kpna, elenyészett). Helynevek: Szentlukács (1332, Sáros vm., elenyészett), Szentluka (1345, Somogy vm., elenyészett), ma Szentlukapuszta. - A ~ keresztnevet különösen örményeink és bunyevácaink kedvelik. Családneveink: Lukács, Lukách, Lukáts, Luka, Lukácsa, Lukos. →Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete **

Bálint II:383. - BS VIII:188. - BL:1130.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

Módosítás dátuma:2010.08.14. 18:44Beküldő neve
SzekeresS
Beküldés időpontja :
2010.08.14. 16:18
Elolvasva
60
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

 
    

  
 
A fórum címe
Módosítás dátuma
Módosító neve
 Vendégkönyv
06.27. 04:53
webmester
 Honlap és dolgai
06.24. 03:46
SzekeresS
 
    


Az embernek önmagáért kell léteznie. Nem áldozhatja fel magát másokért, és másokat sem áldoztathat fel öncélúan, saját érdekei nevében.

(Ayn Rand)Generálás ideje: 0.08 mp 
Honlapok
GONDOLGOK
Szekeres Sándor honlapja

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS új
A kitalált középkor logikus megoldása.

ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS régi
A kitalált középkor logikus megoldása.

források
Őstörténet és időszámítás forrásanyagai

www.kisbiro.hu: Közhírré tétetik!
Saját kezelésű honlapok, és egy eredeti portálmegoldás összefogó oldala.

Szekeres Anna Fotó
Szekeres Anna fotós blogja

Mocsáry Évelőkertészet
Évelő virágok kertészete, kertépítők és viszonteladók számára.

Mlinkó István Általános Iskola, Eger
Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium honlapja

Elektro-Tec, Gyöngyös
Fehér József: FÉG gázkazánok vezérlő elektronikáinak gyártása és javítása. Pótalkatrészek gyártása és javítása

Ősmagyar nyelvek
Nyelvemlékek, hagyományőrzés

Eurochess - ONLINE SAKKISKOLA
A sakkot - önállóan vagy irányítással - tanulni akarók, illetve sakkot tanító, sakkot kedvelők számára.

Meglátások
Gondolatok, meglátások és egyéb dolgok.

Boricsev Oleg
Oleg Boricsev 4 nyelvű honlapja

Mellár Mihály: Atlantisz - hol volt, hol nem volt
Mellár Mihály gondolatai a Atlantiszról.

Szekeres Sándor: Munkahelyek és a népességcsökkenés
Szekeres Sándor gondolatai a népességcsökkenésről.

A gyöngyösi Ringsted utca oldala
Szűkebb pátriánk, városunk különleges jellegzetességgel bíró Ringsted utca oldala.

Évelő növények, évelő virágok
Mocsáry Pál Évelőkertészete, Tárnok

UNIX-időbélyeg kiszámítása
UTC alapú UNIX időbélyeg kiszámítása, története

Szekeres Sándor: Egyszerű játékok a sakktáblán
Vegyél egy táblát, pepitát

Szkíta Főnix
Mellár Mihály oldala

The Scythian Phoenix
Mellár Mihály angol nyelvű oldala

Eurochess - ONLINE CHESS SCHOOL
Our target readers are those who want to learn chess - on their own or with some guidance - and those who teach or simply love chess.

Chess Quotes
Chess Quotes

Laws of Chess
FIDE Laws of Chess taking effect from 1 January 2018.

Chess piece names
Chess pieces names in different languages.

Sakk aranyszabályok
Sakk aranyszabályok és mondások neves sakkozóktól, híres emberektől.

PGN Specification and Implementation Guide
Standard: Portable Game Notation Specification and Implementation Guide

PGN kódok jelentése (ENG/HUN)
Numeric Annotation Glyphs - Numerikus kódok jelentése

Chess Glossary
This page is an alphabetical list of chess related definitions of technical terms or specific subjects with their meanings and explanations.

Sakk kifejezések szótára
Sakk kapcsolatos definíciók, szakkifejezések jelentése és magyarázatai betűrendben.

Sakkfigurák nevei más nyelveken
Sakkfigurák nevei más nyelveken és nemzetközi jelzésrendszere.


Eurochess

Információ
Üdvözlöm oldalamon!


Oldalt eddig 152947 alkalommal keresték fel.

Regisztrált felhasználók száma:7
Látogatók összesen 2 alkalommal szóltak a fórum 2 témájához és a honlap cikkeihez.

Legutóbbi 5 felhasználónk:
Kívánchi
Csaklassan
meresz
szandi
baidu